Visa กับ Work Permi...
 
Notifications
Clear all
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, Work Permit มีกี่ประเภท, รับจ้างทำ Work Permit, ทำ Work Permit หรือ รับทำ Work Permit ได้จากเกร็ดความรู้ ที่นี่ไปด้วยกัน  
  
วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit, รับทำวีซ่า Work Permit

Location

Occupation

รับทำวีซ่า work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: